O mně

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii a doktorské studium na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala jsem specializační studium v klinické psychologii v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví MZ ČR.

V letech 2014 - 2019 jsem pracovala jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde jsem se vzdělávala v klinické psychologii. Z Psychiatrické nemocnice mám zkušenosti z několika oddělení - dětské oddělení, oddělení léčby závislostí, akutní příjmové oddělení všeobecné psychiatrie a psychoterapeutické oddělení. O roku 2019 pracuji v ambulanci klinické psychologie v Institutu neuropsychiatrické péče. Zároveň pracuji jako externí pedagog na Katedře psychologie Pedf UK a jako sloužící psycholog v Centru krizové intervence PN Bohnice. 5 let jsem pracovala jako externí pedagog na Vysoké škole obchodní, kde jsem vyučovala několik psychologických předmětů. 

Absolvovala jsem sebezkušenostní část pětiletého výcviku v psychoanalytické psychoterapii a vzdělávám se v pětiletém výcviku v kognitivně-behaviorální terapii. Oba výcviky jsou akreditovány pro zdravotnictví. Mám absolvované vzdělání v kompletní krizové intervenci, prevenci sociálně- patologických jevů u dětí , terapeutické hypnóze a dalších odborných kurzech (ROR, TAT, MMPI-II apod.).


V roce 2018 byla má práce "Zlé dítě. Diagnóza Aspergerův Syndrom?" oceněna Národní psychiatrickou cenou Vladimíra Vondráčka.


Pravidelně publikuji a přednáším na odborných konferencích, např.

  • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Zlé dítě. Diagnóza Aspergerův syndrom? Psychológia a patopsychológia dieťata. Bratislava: Výzkumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2017, 51(1),48-56                                   
  • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Sebevraždy u dětí a dospívajících [PowerPoint]. Praha : Vědecká schůze psychiatrické společnosti ČLS JEP2016[cit. 2016-02-03].
  • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Individuální vzdělávání není pro všechny. Poradce ředitelky mateřské školy. 2018, VII(5), 12-19.
  • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Následná péče režimové léčby závislostí [Poster]. Olomouc : Psychologické dny 2016, 2016 [cit. 2016-09-07]