Jak pracuji

Forma a způsob práce záleží na individuální domluvě s klientem, jeho potřebách a charakteru potíží. Jako způsob práce se mi nejvíce osvědčuje integrace kognitivně-behaviorální terapie a hlubinně orientované psychoterapie. Je ale možné pracovat také formou čistě kognitivně-behaviorální. První sezení (případně několik prvních sezení) slouží k ujasnění možné spolupráce a nalezení vhodné formy a způsobu práce.

V případě terapeutické hypnózy slouží cca první dvě sezení ke zjištění míry sugestibility a hypnability a ke zhodnocení předpokládaného účinku hypnózy na charakter potíží. Terapeutická hypnóza je podpůrná a doprovodná terapeutická technika, kde lze očekávat účinky u střední a vysoké míry hypnability. V případě lehčí míry hypnability je vhodnější zvolit jinou terapeutickou techniku.