Podmínky

Všechna sezení jsou důvěrná a probíhají podle zásad etického kodexu Asociace klinických psychologů. Sezení jsou supervidovaná za zachování anonymity klientů

Psychologická a psychoterapeutická péče je poskytována na základě lege artis, tedy na náležité odborné úrovni.


  • Klienty pro klinickou práci přijímám v ambulanci Institutu neurospychiatrické péče (INEP) dle podmínek zařízení. Objednat se na sezení je možné přes recepci - www.inep.cz


Spolupráce s ostatními odborníky a organizacemi probíhá na základě smluvních podmínek.