Podmínky

Sezení je v délce 50 minut. Péče je plně hrazena klientem. Cena za 1 sezení je 700 Kč.

Všechna sezení jsou důvěrná a probíhají podle zásad etického kodexu Českomoravské psychologické společnosti.

Psychologická a psychoterapeutická péče je poskytována na základě lege artis, tedy na náležité odborné úrovni.

Aktuálně nové termíny sezení nenabízím.