Podmínky

Všechna sezení jsou důvěrná a probíhají podle zásad etického kodexu Českomoravské psychologické společnosti. Sezení jsou supervidovaná za zachování anonymity klientů. 

Psychologická a psychoterapeutická péče je poskytována na základě lege artis, tedy na náležité odborné úrovni.


Klienty přijímám v ambulanci Institutu neurospychiatrické péče (INEP) dle podmínek zařízení. Objednat se na sezení je možné přes recepci - www.inep.cz