S čím Vám mohu pomoci

  • Neurotické obtíže (úzkostné obtíže, fóbie, obsedantně-kompulzivní porucha, reakce na stresové situace)
  • Závislosti (na alkoholu, drogách a lécích, hazardní hře, sociálních médiích a jiné typy návykových činností)
  • Afektivní obtíže (deprese, mánie, bipolárně-afektivní porucha)
  • Vztahové obtíže
  • Překonávání náročných životních situací, zvládání stresu, zvládání agrese
  • Osobnostní růst


Psychologickou péči nabízím pro dospělé.